Obieg faktur

O firmie T Komp

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą programistyczną. Oferujemy najwyższą jakość świadczonych usług.

JAKOŚĆ - to nasz sposób na życie!

Ta myśl od początku powstania firmy przyświeca wszystkim działaniom naszych pracowników i kooperantów. Początki firmy sięgają roku 1996 - czasów pierwszego wydania polskiej wersji norm z serii ISO 9000. Dziś T Komp zaliczany jest do ścisłej czołówki polskich firm specjalizujących się w produkcji oprogramowania wspomagającego systemy zarządzania według norm ISO.

Wydanie normy ISO 9001:2000 w roku 2000 zainicjowało procesowe podejście do systemów zarządzania. W odpowiedzi na nowy trend stworzyliśmy w pełni autorską platformę o nazwie Integrum. Zadaniem platformy jest kompleksowe wspomaganie ZSZ (Zintegrowany System Zarządzania), spełniając tym samym wymagania norm ISO w nowatorskim, procesowym ujęciu. Nasze piętnastoletnie doświadczenie ugruntowało pozycję T Kompu jako lidera w tym obszarze. Wdrożyliśmy Integrum w ponad stu czołowych firmach i organizacjach mających siedziby na całym świecie.

Potwierdzeniem najwyższego zaangażowania i ukoronowaniem dotychczasowych starań na rzecz jakości jest uzyskanie Polskiej Honorowej Nagrody Jakości, certyfikatu ISO 9001 oraz Złotej Statuetki w konkursie Eurocertyfikat. Wszystkie nasze produkty tworzymy z pasją. Budujemy innowacyjne rozwiązania w oparciu o najnowsze trendy i osiągnięcia, wypracowane w ramach współpracy z liderami światowych technologii informatycznych. Właśnie taka współpraca z technologicznym liderem - firmą Microsoft - pozwoliła nam na zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie informatyki, co dodatkowo zostało potwierdzone wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Dbamy o to, aby nasi Klienci otrzymali rozwiązania, które nie tylko spełnią ich oczekiwania, ale przede wszystkim przyczynią się do zwiększenia wydajności pracy.

Faktury

NND DOC


Przedstawiamy moduł NND DOC, który jest częścią systemu

NND Integrum

Jego możliwości pozwalają w łatwy sposób nadzorować obieg faktur w organizacji.
Rozbudowana możliwość konfiguracji aplikacji pozwala nam przygotować rozwiązanie "pod klucz" lub umożliwia naszym Klientom budowanie obiegów faktury zgodnie z potrzebami organizacji bez konieczności zaangażowania zespołu programistów.

Jest to narzędzie umożliwiające przygotowanie metryki faktury w celu ewidencjonowania wymaganych informacji oraz przygotowanie obiegu faktury na podstawie faktycznej drogi dekretacji i akceptacji faktury.

Ważnym elementem jest możliwość integracji NND DOC z systemami FK w celu automatycznej wymiany informacji.

Możliwości NND DOC

 • Zbudowanie metryki faktury zgodnie z potrzebą Klienta (ilość i rodzaje pól, kolejność pól, uprawnienia do każdego z pól),
 • Automatyzacja rejestracji faktur poprzez rejestrację dokumentów skanowanych na urządzeniach Klienta,
 • Jedno centralne miejsce w programie zbierające wszystkie informacje dla użytkownika o konieczności podjęcia działań (informacje te mogą być wysyłane również na email użytkownika),
 • Kreator obiegu faktury pozwala na zbudowanie kolejnych kroków, przypisanie im roli (funkcji) użytkownika, zdefiniowanie czasu na reakcję,
 • Faktura może być kierowana do kilku osób podejmujących różne decyzje w tym samym momencie lub zgodnie z ustaloną kolejnością,
 • Możliwość opisywania pozycji faktur i przypisywania im kont, załączników, itp.,
 • Dziennik zdarzeń rejestrujący działania użytkowników,
 • Repozytorium załączników związanych z fakturą tworzące jedną centralną bazę wiedzy,
 • Możliwość integracji na każdym etapie życia faktury z zewnętrznymi programami w celu pobrania, uzupełnienia lub przesłania zebranych informacji,

Najważniejsze korzyści

 • Skanowanie i rejestracja wszystkich faktur zaraz po ich otrzymaniu,
 • Możliwość rejestracji faktur bezpośrednio z innych źródeł (np. skanery, email, tablet),
 • Możliwość archiwizowania i nadzoru nad oryginałem dokumentu, zapobieganie zagubieniu się faktur,
 • Przyspieszenie procesu rejestracji, obiegów i zatwierdzania faktur,
 • Sprawne przekazanie faktury do osób odpowiedzialnych za decyzje,
 • Monitoring i nadzór nad obiegiem faktury wraz z kontrolą czasów reakcji, obciążeniem pracowników,
 • Zbieranie w jednym miejscu wszystkich danych związanych z fakturą,
 • Tworzenie list akceptacji,
 • Eksport danych do zewnętrznych programów,
 • Możliwość tworzenia raportów z zebranych danych za pomocą wbudowanego w program kreatora ,

NND Integrum

Klienci

Poniżej przedstawiamy wybrane firmy, które zaufały naszym rozwiązaniom.


Loga klientów

Loga klientów

Jak to działa?

Wspólnie z Klientem opracowujemy koncepcję wdrożenia NND DOC. Podejmujemy wspólnie decyzję czy Klient oczekuje rozwiązania „pod klucz” czy jest zainteresowany stworzeniem podstawowego obiegu i samodzielnym rozwojem aplikacji z wykorzystaniem naszego kreatora obiegu.

Rozwiązanie pod klucz.

Na podstawie analizy przedwdrożeniowej ustalamy ścieżki obiegu faktur i dokumentów powiązanych. Definiujemy sposoby rejestracji faktur oraz kroki w obiegu z wykorzystaniem naszego kreatora obiegu. Umożliwia on definiowanie:
 • kroków obiegu i odpowiedzialnych użytkowników lub grup użytkowników
 • przypisanie ról użytkownikom na kolejnych etapach obiegu (czynności i działań jakie muszą być wykonane na wskazanym etapie)
 • określenie czasów reakcji
 • definiowanie dodatkowych warunków logicznych podczas procesu rejestracji i obiegu dokumentów
 • integrację z zewnętrznymi źródłami danych (programy klasy ERP, skanery, systemy poczty, inne)

Wspólnie z klientem tworzymy projekt wdrożenia umożliwiający przeprowadzenie testów weryfikujących poprawność działania aplikacji i możliwość przygotowania do uruchomienia produkcyjnego. Opracowujemy scenariusze testów, szkolenia dla kluczowych użytkowników oraz uczestników obiegu dokumentów w programie. Dostarczamy również dokumentację dla administratorów, użytkowników.

Każde wdrożenie systemu związane jest ze wsparciem naszego działu wdrożeń. Gwarantujemy  pomoc w trakcie pracy systemu zapewniając dostęp do naszego centrum serwisowego, a jeżeli uzgodnimy to z Klientem również cykliczną pracę w siedzibie Klienta (dodatkowe szkolenia, konsultacje, audit systemu).
Dostarczamy również kolejne wersje programu posiadające wiele nowych funkcjonalności.

Rozwój programu.

NND DOC jest aplikacją posiadającą wbudowane mechanizmy umożliwiające tworzenie innych typów dokumentów. Zatem w przyszłości istnieje możliwość rozbudowania aplikacji o kolejne obszary wspomagania obiegu informacji (np. kolejne typy dokumentów). Korzystając z rozbudowanych mechanizmów zarządzających uprawnieniami Klient ma możliwość stworzenia niezależnych obiegów dokumentów. Najczęściej są to: umowy, oferty, zamówienia, pisma.

Aby poznać możliwości naszej aplikacji zapraszamy do spotkania, na którym możemy zaprezentować działanie aplikacji na podstawie gotowych przykładów. W trakcie spotkania możemy ustalić zakres wdrożenia i przygotować dla Państwa wersję demonstracyjną programu tak, aby podjęcie decyzji o wyborze naszego systemu było łatwiejsze i jednocześnie utwierdzić Państwa w przekonaniu, że jesteśmy firmą, której warto zaufać.

Schemat